Расписание уроков (Уран)

Расписание уроков на  2020/2021  учебный  год

Дни Уроки 5 А 5 Б 5 В 5 Г 5 Д 5 Е 6 А 6 Б 6 В
Пн 1 Русск.яз. (206) История (201) Англ.яз. (209б,204) Математика (208) Англ.яз., Информатика (203,301) Физкультура (спз) Технология (109,410) Испан.яз(304)., Фран.яз. (305) Математика (307)
  2 История (206) Математика (201) Русск.яз. (204) Англ.яз. (209а,208) Информатика, Англ.яз. (301,203) Русск.яз. (205) Технология (109,410) Математика (305) Русск.яз. (307)
  3 Литература (206) ИЗО (201) Физкультура (спз) История (208) Русск.яз. (203) Математика (205) Биология (304) Русск.яз. (305) История (307)
  4 Математика (206) Русск.яз. (201) История (204) ИЗО (208) Математика (203) Англ.яз. (209а,205) Русск.яз. (304) Биология (305) Информатика, Англ.яз. (301,307)
  5 ИЗО (3206) Англ.яз. (209б,201) Математика (204) Русск.яз. (208) Технология (109,410) История (205) Литература (304) История (305) Англ.яз., Информатика (307,301)
  6 Англ.яз. (209б,206) Литература (201) ИЗО (204) Физкультура (спз) Технология (109,410) География (205) Математика (304) Англ.яз. (411,305) Музыка (307)
  7 Матем(внеур) 201 Матем(внеур) 201 Матем(внеур) 201   Русск(внеур) 205 Русск(внеур) 205 Матем(внеур) 307 Матем(внеур) 307 Матем(внеур) 307
  8 Физ-ра(внеур) с/з Физ-ра(внеур) с/з Физ-ра(внеур) с/з Физ-ра(внеур) с/з Физ-ра(внеур) с/з Физ-ра(внеур) с/з      
Вт 1 Русск.яз. (3206) Англ.яз. (209б,201) Математика (204) Биология (208) Математика (203) Информатика (301,407) Русск.яз. (304) Литература (305) Англ.яз. (411,307)
  2 Англ.яз. (210,206) Математика (201) Русск.яз. (204) Информатика (301,407) Русск.яз. (203) Биология (205) Испан.яз.(307), Фран.яз(306)., Нем.яз.(304), Кит.яз. (209а) Русск.яз. (305) Физкультура (спз)
  3 Математика (3206) Информатика (301,407) Технология (109,410) Русск.яз. (208) Англ.яз. (209б,203) Русск.яз. (205) Физкультура (спз) Англ.яз. (411,305) Испан.яз.(304), Кит.яз. (307)
  4 Информатика (301,407) Русск.яз. (201) Технология (109,410) Математика (208) Литература (203) Англ.яз. (210,205) Англ.яз. (209б,304) Физкультура (спз) Математика (307)
  5 Технология (109,410) Биология (201) Литература (204) Англ.яз. (209а,208) Физкультура (спз) Математика (205) Англ.яз. (209б,304) Математика (305) Русск.яз. (307)
  6 Технология (109,410)   Англ.яз. (209б,204) Литература (208)   Литература (205) Математика (304) История (305) География (307)
  7 Классн.час 206   Русск(внеур) 204 Русск(внеур) 204     Русск(внеур) 304 Русск(внеур) 308 Русск (внеур) 307
  8             Физ-ра (внеур) с/з Физ-ра (внеур) с/з Физ-ра (внеур) с/з
Ср 1 Англ.яз. (209б,206) Русск.яз. (201) Математика (204) География (208) Биология (203) Технология (109,410) Русск.яз. (304) Музыка (305) Литература (307)
  2 ИЗО (3206) Математика (201) Англ.яз. (209б,204) Русск.яз. (208) Русск.яз. (203) Технология (109,410) История (304) Испан.яз(209а)., Фран.яз. (305) Математика (307)
  3 Математика (206) Физкультура (спз) Англ.яз. (209б,204) История (208) ИЗО (203) Англ.яз. (209а,205) Обществозн (304) Русск.яз. (305) Биология (307)
  4 Русск.яз. (206) Англ.яз. (209б,201) История (204) Математика (208) Математика (203) Русск.яз. (205) Музыка (304) Англ.яз. (411,305) Русск.яз. (307)
  5 Физкультура (спз) ИЗО (201) Русск.яз. (204) Англ.яз. (209б,208) История (203) Математика (205) Литература (304) Математика (305) История (307)
  6   Литература (201)   Физкультура (спз) Англ.яз. (209б,203) ИЗО (205) Математика (304) Обществозн (305) Англ.яз. (411,307)
  7   Классн.час 201   Классн.час 208 Матем(внеур) 203 Классн.час 205 Классн.час 304 Классн.час 305  
  8                  
Чт 1 География (206) Технология (109,410) Русск.яз. (204) Англ.яз. (209а,208) Русск.яз. (203) Математика (205) Информатика, Англ.яз. (301,304) Русск.яз. (305) Математика (307)
  2 Русск.яз. (206) Технология (109,410) Информатика, Англ.яз. (301,204) Математика (208) Англ.яз. (209б,203) История (205) Физкультура (спз) Математика (305) Англ.яз. (411,307)
  3 Англ.яз. (209б,206) Русск.яз. (201) Математика (204) Технология (109,410) История (203) Русск.яз. (205) Математика (304) Англ.яз. (411,305) Физкультура (спз)
  4 История (206) Математика (201) География (204) Технология (109,410) Литература (203) Англ.яз. (210,205) Англ.яз., Информатика (204,301) Физкультура (спз) Испан.яз.(305), Кит.яз. (307)
  5 Математика (206) Англ.яз. (209а,201) Физкультура (спз) Русск.яз. (208) Математика (203) Литература (205) Испан.яз.(204), Фран.яз(304)., Нем.яз(305)., Кит.яз.(209б)  Технология (109,410) Русск.яз. (307)
  6 Биология (206) История (201) Англ.яз., Информатика (204,301) Литература (208) География (203) Физкультура (спз) Русск.яз. (304) Технология (109,410) Обществозн (307)
  7 Русск(внеур) 206 Русск(внеур) 206 Классн.час 204   Классн.час 203 Матем(внеур) 205     Классн.час 307
  8                  
Пт 1 Англ.яз. (209б,206) География (201) Математика (204) Русск.яз. (208) Математика (203) Музыка (205) История (304) Англ.яз., Информатика (305,301) Технология (109,410)
  2 Русск.яз. (206) Физкультура (спз) Биология (204) ИЗО (208) Музыка (203) Математика (205) Математика (304) Литература (306) Технология (109,410)
  3 Музыка (206) Математика (201) Литература (204) Англ.яз. (209б,208) Физкультура (спз) ИЗО (205) Англ.яз. (209а,304) Информатика, Англ.яз. (301,305) Математика (307)
  4 Физкультура (спз) Музыка (201) Русск.яз. (204) Математика (208) Русск.яз. (203) Англ.яз. (209б,205) Англ.яз. (209а,304) Русск.яз. (305) Русск.яз. (307)
  5 Математика (206) Русск.яз. (201) ИЗО (204) Музыка (3208 Англ.яз. (209б,203) Русск.яз. (205) География (304) Математика (305) Литература (307)
  6 Литература (206) Англ.яз. (209б,201) Музыка (3204   ИЗО (203)   Русск.яз. (304) География (305) Англ.яз. (411,307)
  7                  
  8                  

 

Дни Уроки 6 Г 6 Д 6 К 6 Л 7 А 7 Б 7 В 7 Г
Пн 1 География (308) Русск.яз. (306) Русск.яз. (302) Англ.яз. (411,303) Русск.яз. (401) Алгебра (403) История (408) Электив_мат (405)
  2 Англ.яз. (411,308) Испан.яз., Фран.яз. (209б,306) Биология (302) Русск.яз. (303) История (401) Русск.яз. (403) Геометрия (408) Физкультура (спз)
  3 Математика (308) Англ.яз. (209б,306) Англ.яз. (411,302) Математика (303) Англ.яз., Информатика (401,301) География (403) Литература (408) Русск.яз. (405)
  4 Русск.яз. (308) Англ.яз. (209б,306) Музыка (302) Физкультура (спз) География (401) История (403) Алгебра (408) Алгебра (405)
  5 Математика (308) Математика (306) Литература (302) Музыка (303) Физкультура (спз) Электив_мат (403) Англ.яз. (210,408) Англ.яз. (405)
  6 Литература (308) История (306) Математика (302) История (303) Алгебра (401) Англ.яз. (210,403) Биология (408) Англ.яз. (405)
  7 Матем(внеур) 308 Матем(внеур) 306 Русск.(внеур) 302 Русск.(внеур) 302 Англ.яз. (210,401) Физкультура (спз) Матем(внеур) 408 Русск(внеур) 405
  8                
Вт 1 Физкультура (спз) Технология (109,410) Инж.граф. (302) Математика (303) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз(308)., Франц.яз.(403), Нем.яз.(401), Исп.яз.(304) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз(308)., Франц.яз.(403), Нем.яз.(401), Исп.яз.(304) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз(308)., Франц.яз.(403), Нем.яз.(401), Исп.яз.(304) Русск.яз. (405)
  2 История (308) Технология (109,410) Англ.яз. (411,302) Инж.граф. (303) Геометрия (401) Англ.яз. (210,403) Русск.яз. (408) Электив_рус (405)
  3 Математика (308) Биология (306) Математика (302) Литература (303) Электив_мат (401) Литература (403) Англ.яз. (210,408) История (405)
  4 Испан.яз.(209а), Фран.яз.(305), Кит.яз. (308) Русск.яз. (306) Математика (302) Русск.яз. (303) Русск.яз. (401) Биология (403) Обществозн (408) География (405)
  5 Русск.яз. (308) Математика (306) Информатика (301,407) Англ.яз. (411,303) Литература (401) Обществозн (403) Матем (электив) (408) Англ.яз. (405)
  6 Англ.яз. (411,308) Физкультура (спз) Русск.яз. (302) Информатика (301,407) Биология (401) Русск.яз. (403) Алгебра (408) Геометрия (405)
  7 Русск(внеур) 308   Матем(внеур)302   Матем(внеур) 403 Матем(внеур) 403 Физкультура (спз) Класс. час 405
  8 Физ-ра (внеур) с/з              
Ср 1 Информатика, Англ.яз. (301,308) Испан.яз., Фран.яз. (209б,306) Физкультура (спз) История (303) Англ.яз. (210,401) Геометрия (403) История (408) Алгебра (405)
  2 Англ.яз., Информатика (301,308) Русск.яз. (306) Литература (302) Обществозн (303) Англ.яз. (210,401) Физкультура (спз) Алгебра (408) Биология (405)
  3 Технология (109,410) Музыка (306) Математика (302) Англ.яз. (411,303) География (401) Информатика, Англ.яз. (301,403) Литература (408) Физика (405)
  4 Технология (109,410) Обществозн (306) Русск.яз. (302) Физкультура (спз) Алгебра (401) Англ.яз., Информатика (403,301) География (408) Алгебра (405)
  5 Русск.яз. (308) Англ.яз. (209а,306) Англ.яз. (411,302) Математика (303) Физика (401) Алгебра (403) Русск.яз. (408) Технология (109,410)
  6 Музыка (308) Информатика, Англ.яз. (301,306) История (302) Русск.яз. (303) Геометрия (401) География (403) Физика (408) Технология (109,410)
  7 Классн.час 308   Классн.час 302   Физкультура (спз) Физика (403) Русск(внеур) 408 Матем(внеур) 405
  8         Физ-ра (внеур) с/з Физ-ра (внеур) с/з Физ-ра (внеур) с/з Физ-ра (внеур) с/з
Чт 1 Физкультура (спз) Англ.яз. (209б,306) Обществозн (302) Англ.яз. (411,303) Русск.яз. (401) История (403) Алгебра (408) Алгебра (405)
  2 Обществозн (308) Математика (306) География (302) Русск.яз. (303) Алгебра (401) Биология (403) Русск.яз. (408) Русск.яз. (405)
  3 Испан.яз.(209а), Фран.яз(307)., Кит.яз. (308) Математика (306) Русск.яз. (302) Биология (303) История (401) Алгебра (403) Англ.яз., Информатика (408,301) Англ.яз. (405)
  4 Русск.яз. (308) Русск.яз. (306) Англ.яз. (411,302) Математика (303) Обществозн (401) Русск.яз. (403) Геометрия (408) Биология (405)
  5 Англ.яз. (411,308) История (306) История (302) Математика (303) Англ.яз. (401,211) Русск.яз. (403) География (408) Информатика (301)
  6 Математика (308) Литература (306) Математика (302) Литература (303) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз.(209б), Фран.яз.(403), Нем.яз.(408), Исп.яз.(401) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз.(209б), Фран.яз.(403), Нем.яз.(408), Исп.яз.(401) Испан.яз., Нем.яз. (210,211) Кит.яз.(209б), Фран.яз.(403), Нем.яз.(408), Исп.яз.(401) Литература (405)
  7   Русск(внеур) 306   Матем(внеур) 303 Русск (внеур) 401 Классн.час 403 Информатика, Англ.яз. (301,408) Физкультура (спз)
  8       Классн.час 303 Классн.час 401      
Пт 1 Русск.яз. (308) Русск.яз. (306) Физкультура (спз) Математика (303) Биология (401) Геометрия (403) Англ.яз. (210,408) Русск.яз. (405)
  2 Англ.яз. (411,308) Англ.яз., Информатика (306,301) Математика (302) География (303) Литература (401) Алгебра (403) Англ.яз. (210,408) Физика (405)
  3 Биология (308) Математика (306) Технология (109,410) Русск.яз. (303) Алгебра (401) Физика (403) Русск.яз. (408) История (405)
  4 Математика (308) География (306) Технология (109,410) Англ.яз. (411,303) Информатика, Англ.яз. (301,401) Литература (403) Биология (408) Геометрия (405)
  5 Литература (308) Физкультура (спз) Англ.яз. (411,302) Технология (109,410) Русск.яз. (401) Англ.яз. (210,403) Физика (408) Обществозн (405)
  6 История (308) Литература (306) Русск.яз. (302) Технология (109,410) Физика (401) Англ.яз. (210,403) Физкультура (спз) Литература (405)
  7   Классн.час 306       Русск(внеур) 403 Классн.час 408 География (405)
  8